fa-IRen-US

پرتقال

پرتقال

 مازندران با تولید بیش از 1/7میلیون تن پرتقال رتبه نخست در تولید را در ایران بخود اختصاص داده است بازرگانی احمدزاده با بسته بندی بیش از 5هزارتن  پرتقال جایگاه ویژه ای در عرضه پرتقال در بازار داخل وصادرات این محصول دارد .بازرگانی احمدزاده براساس خواست مشتریان  تنوع زیادی در بسته بندی ایجاد نموده است بنحوی که توانسته است رضایت مندی مصرف کننده وبازرگانان وصادر کنندگان را با تجهیزات مدرنی که در اختیار دارد فراهم نماید بازرگانی احمدزاده این امادگی را دارد از اواسط ابان ماه محصول پرتقال خود را بسته به سفارش عرضه نماید که این روند تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت