نارنگی پیش رس

نارنگی پیش رس بسته به نوع واریته ان از اوایل مهرماه قابلیت تازه خوری دارد و می‌توان به بازار مصرف عرضه كرد بازرگانی احمدزاده این توانمندی را دارد كه روزانه ١٠٠ تن از نارنگی پیش رس را بنا بر سفارش مشتریان داخلی و خارجی بسته بندی و سورت نماید همه ساله بخشی از ظرفیت خود را صرف برداشت و عرضه این محصول می نماید و با بهترین كیفیت بسته بندی و به صادرات آن مبادرت می‌نماید یا بنابر سفارش صادركنندگان و تجار خارجی با بسته بندی‌های خاص در اختیار آنان قرار می‌دهد بازرگانی احمدزاده از تجار و صادركنندگان محترم در قالب مشاركت و سرمایه گذاری مشترک در عرضه به بازارهای داخلی خصوصا صادرات استقبال می‌نماید و آماده هر نوع همكاری می‌باشد

نارنگی پيش رس
طراحی سایت