fa-IRen-US

صادرات

صـادرات

شركت بازرگانی احمد زاده در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات كشاورزی آغاز نمود. با ارتقای كیفیت محصولات كشاورزی و حجم بالای برداشت محصول، این شركت در سال ۱۳۸۲ اقدام به صادرات محصولات كشاورزی و میوه‌ و تره‌ بار نمود.محصولات صادراتی این بازرگانی شامل هلو ، شلیل ، آلو ، نارنگی ، پرتقال ، کیوی ، سیب و گوجه فرنگی می‌باشد.
محصولات تولیدی و صادراتی این شرکت از نظر كیفیت و سطح استانداردها در حد بسیار بالایی بوده و محصولات كشاورزی آن به كشورهای اروپایی صادر می‌گردد. عمده محصولات این شرکت به کشورهای آذربایجان و روسیه صادر می شودصادرات (کشورها)

افغانستان

کشور

کشور

کشور

ایران

عراق

مالزی

کشور

انگلیس

فرانسه

استان ها

اسم استان

اسم استان

اسم استان

اسم استان

اسم استان

اسم استان

اسم استان

اسم استان

اسم استان

اسم استان