آشنایی با مدیر کنترل کیفی و بازرگانی مجموعه بازرگانی احمدزاده

مدیر کنترل کیفی و بازرگانی

مهندس حورا طریقتی

سوابق تحصیلی و کاری مدیریت

  • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • دانش آموخته با معدل اول در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان استعداد درخشان
  • سابقه 4 سال فعالیت مداوم در بخش علمی و اجرایی رشته مربوطه

 

طراحی سایت