آشنایی با مدیر مالی و حسابداری

مدیر مالی و حسابداری

شیما دیانی

 

سوابق تحصیلی و کاری

  • فارغ التحصیل رشته حسابداری بازرگانی
  • سابقه فعالیت چندین ساله در حوزه مربوطه
طراحی سایت