اخبار و مقالات

شلیل
محصولات

شلیل

یکی از تولیدات بازرگانی احمدزاده شلیل می باشد. فصل برداشت شلیل اواسط بهار است وتا اواخر تابستان ادامه دارد. بازرگانی احمدزاده امادگی همکاری با مشتریان داخلی وخارجی با بسته بندی های مورد دلخواه مشتریان را دارد.

RSS
12

انتخابگر پوسته

طراحی سایت