نگه داری

نگه داری کلیه محصولات باغی در سردخانه های مجهز

بازرگاني احمدزاده با برخورداري از سردخانه مجهز ومدرن خود توانايي ذخيره سازي محصولات باغي را با بهترين شرايط وكيفيت داراست .اين واحد امادگي كامل به همكاري با باغداران ومشتريان ،جهت نگهداري محصولات رادارد . مشتريان وباغداران در صورت تمايل به همكاري با مدير واحد ذخيره سازي وسردخانه جهت كسب اطلاعات بيشتر ارتباط برقرار نمايند

طراحی سایت