عرضه

برداشت و عرضه محصولات باغداران به صورت حق العمل کاری

بازرگاني احمدزاده تمايل به همكاري باغداراني دارد كه خواهان برداشت وبسته بندي وعرضه محصول به بازار باشند در قبال عمليات برداشت وسورت وبسته بندي وعرضه وفروش حق العمل خود را براساس توافق وعرف بازار دريافت مينمايد
طراحی سایت