بسته بندی

بسته بندی محصولات باغداران و مشتریان به صورت کارمزدی

بازرگاني احمدزاده با برخورداري از ماشين الات نوين سورت وبسته بندي اين امادگي را دارد كه محصول مركبات وكيوي باغداران را بسته سفارشات سورت وبسته بندي نمايد ودر قبال خدمات سورت وبسته بندي كارمزد دريافت نمايد بازرگاني احمدزاده امادگي همكاري با باغداران وتجار وصادركنندگان جهت بسته بندي وسورت مركبات وكيوي را دارد درصورت نياز با مدير واحد سورت وبسته بندي ارتباط برقرار نماييد

طراحی سایت